Shpallje - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Shpallje

31.10.2019

Invitation for Tenders: The Rehabilitation of Durres – Tirana Public Transport Terminal (PTT) railway line and new railway connection to Tirana International Airport (TIA) which includes the design and build of the 39 Km of railway infrastructure

Invitation for Tenders
Standard Procurement Documents two stage open tendering (works)
Requirements

26.10.2018

Njoftohen të gjithë përfaqësuesit e industrisë së prodhimit të mineralit të kromit, se më datë 30.10.2018, ora 10:00, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë do të zhvillohet dëgjesë publike për  shqetësimet e ngritura nga ju që lidhen me Ligjin  Nr.9975, datë 28.07.2008, i ndryshuar.

Njoftohen gjithashtu të gjithë prodhuesit dhe përdoruesit e zhavorrit bituminoz, se më datë 30.10.2018, ora 11:00, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë do të zhvillohet dëgjesë publike për  shqetësimet e ngritura nga ju që lidhen me Ligjin  Nr.9975, datë 28.07.2008, i ndryshuar.

 

07.08.2018

“Statusi i naftëtarit”, aplikimet e shqyrtuara dhe miratuara nga Komisioni faza 3

Lista Nr.3

06.07.2018

“Statusi i naftëtarit”, aplikimet e shqyrtuara dhe miratuara nga Komisioni faza 2

Lista Nr.2

19.04.2018

“Statusi i naftëtarit”, aplikimet e shqyrtuara dhe miratuara nga Komisioni

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë informon median se po vazhdon me intensitet shqyrtimin e aplikimeve në funksion të dëshmive të Statusit të Naftëtarit. Nga Komisioni i dhënies së Dëshmisë Zyrtare Identifikuese të punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit janë shqyrtuar dhe miratuar tanimë rreth 1 mijë aplikime. Më poshtë gjeni listën e personave që u është miratuar nga komisioni lëshimi i këtij dokumenti ndërsa po vazhdon shqyrtimi i aplikimeve të tjera.

Lista