Shpenzimet e Ministrisë - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Shpenzimet e Ministrisë