Kontakto me titullarët - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Kontakto me titullarët

Zv.Ministër Z.Ilir Bejtja

Tel: +355 4 2225695

Asistent E-mail:

anjeza.toci@infrastruktura.gov.al

Zv.Ministër

Tel: +355 4 2222245/74104

Asistent E-mail: 

Zv.Ministër Z.Gjergji Simaku

Tel: +355 4 2380728

Asistent E-mail:

gilberta.metaj@infrastruktura.gov.al

Zv.Ministër

Tel: +355 4 2380730

Asistent E-mail: 

Sekretari Përgjithshëm

Tel: +355 4 2227878

Asistent E-mail: 

sekretaria.sp@infrastruktura.gov.al