Zëvendësministrat - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Zëvendësministrat

Gjergji Simaku

Zëvendësministër