Tarifat për dhënie dhe shfrytëzim dokumentacioni - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Tarifat për dhënie dhe shfrytëzim dokumentacioni

  1. Urdhri Nr.98 datë 25.02.2019 “Për një ndryshim në Urdhrin Nr.251, datë 16.06.2017 “Për shërbimin e dhënies së informacionit dhe shfrytezimit të dokumenteve të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe për percaktimin e tarifave të këtij shërbimi”, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë
  2. Urdhrin Nr.251, datë 16.06.2017 “Për shërbimin e dhënies së informacionit dhe shfrytezimit të dokumenteve të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe për percaktimin e tarifave të këtij shërbimi”