INDUSTRIA HIDROKARBURE - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë