INDUSTRIA JO USHQIMORE - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë