Sherbimet e ofruara - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Sherbimet e ofruara

SHËRBIMET E OFRUARA NGA AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL PËRFSHIJNË SI MË POSHTË:

1-Çertifikimi i Aerodromeve

2-Çertifikimi i Inspektorëve të Sigurisë

3-Çertifikimi i Instruktorëve të Sigurisë

4-Çertifikimi i Organizatave të Trajnimit për Aviacionin Civil

5-Lëshim i Çertifikatës së Operatorit Ajror

6-Lëshim i çertifikatës së regjistrimit që operon për kompanitë ajrore shqiptare

7-Lëshim i çertifikatës së vlefshmërisë ajrore CoA për secilin avion me regjistër shqiptar që operon për kompanitë ajrore shqiptare

8-Lëshim i çertifikatës së zhurmave për secilin avion me regjistër shqiptar që operon për kompanitë ajrore shqiptare

9-Liçensimi i Shërbimeve të Sigurisë në Aviacionin Civil

10-Liçensimi i Shërbimit të Furnizimit me Karburant dhe Lubrifikante

11-Liçensimi i Shërbimit të Heqjes së Borës dhe Akullit nga Avioni

12-Liçensimi i Shërbimit të Kateringut

13-Licensimi i Shërbimit të Kontrollit të Ngarkesës dhe Telekomunikimit

14-Liçensimi i Shërbimit të Pastrimit të Avionit

15-Liçensimi i Shërbimit të Përpunimit në Tokë, Depozitimit dhe Administrimit të Njësisë së Mjeteve të Ngarkimit

16-Licensimi i Shërbimit të Përpunimit RAMP

17-Liçensimi i Shërbimit të Përpunimit të Bagazheve

18-Licensimi i Shërbimit të Përpunimit të Ngarkesës së Postës

19-Liçensimi i Shërbimit të Përpunimit të Pasagjerëve

20-Liçensimi i Shërbimit të Transportit Sipërfaqësor

21-Miratim i licensave kombëtare të mirëmbajtësve aeronautike

22-Miratim i Licensave të Stjuardesave

23-Miratim i manualeve të operimit, fluturimit, mirëmbajtjes sidhe vazhdueshmërisë së vlefshmërisë ajrore

24-Miratim i organizatave të mirëmbajtjes dhe të vazhdueshmërisë së vlefshmërisë ajrore

25-Për çertifikimin e organizatave të trajnimitpër Aviacionin Civil