Rimëkëmbja ekonomike sociale - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Rimëkëmbja ekonomike sociale

Kompensimi i dëmeve nga fatkeqësia natyrore
Personat fizikë dhe juridikë që kanë pësuar dëm në banesat apo pronat e tyre, që nuk sjellin si nevojë rindërtimin apo riparimin e banesave dhe objekteve, sipas përcaktimeve të këtij akti, dhe që nuk kanë mbetur të pastrehë, përfitojnë kompensimin sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen civile, vetëm nëse nuk kanë përfituar nga ndonjë program tjetër i procesit të rindërtimit, të parashikuar në këtë akt.

Për më tepër informacion vazhdoni në linkun :
https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2019/12/PROGRAMI-I-RINDERTIMIT.pdf