Projekti ​ SCOPE - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Në kuadër të Programit Interreg Balkan Mediteran, MIE është partnere e projektit “Sherbime te transportit te mallrave qe lidhin operatoret shperndares dhe transportues te mallrave” SCOPE, së bashku me partnerë nga Greqia (Instituti i kerkimeve shkencore Selanik) Bullgaria (Dhoma e Tregetisë Sofie) dhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë. Qëllimi i projektit është të promovoje një sistem prenotimi online të shërbimeve të transportit të mallrave të vendeve të Ballkanit në përputhje me nevojat e sektorit të transportit rrugor të mallrave. Projekti ka filluar me datë 10/09/2019 me kohëzgjatje deri më 08/12/2021.

“National Communication Event” 27th of September 2021

Second local workshop – Albania