Lista e kompanive ajrore te ndaluara - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Lista e kompanive ajrore te ndaluara