Informacioni mbi mënyrën e pagesës së Garancisë Financiare - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë