HYDROCARBONS INDUSTRY - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë