Autorizim i Ndihmës Shtetërore - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Autorizim i Ndihmës Shtetërore

Autorizim i Ndihmes Shtetrore Nr.49 datë 29.09.2014 Autorizim i Ndihmës Shtetërore për zbatimin e projektit të gazsjellësit Trans Adriatik, bazuar në ligjin nr. 116, datë 15.04.2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes me qeverinë e vendit pritës ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatik Pipeline AG, lidhur me projektin e gazsjellësit Trans Adriatik (Projekti TAP), si dhe të marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave, dhe Trans Adriatik Pipeline AG, në lidhje me projektin e gazsjellësit Trans Adriatik (Projekti TAP)”.