Vlefshmeria ajrore - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Vlefshmeria ajrore

Qëllimi i kësaj faqeje është që të ofrojë një pasqyrë të plotë në lidhje me certifikimin, operimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve ajrore.

 

Fushat e listuara përmbajnë strukturën e aplikueshme rregullatore të cilën duhet ta përmbushë industria e aviacionit, informacionet e aplikueshme dhe materialet udhëzuese.

URDHRI I MINISTRIT.149 & URDHRI I MINISTRIT.150

UM.149&UM.150-PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË VLEFSHEMRISE AJRORE + SAFA FL.ZYRTARE 60-2014

URDHRI I MINISTRIT NR. 152

U.M. NR 152 DT.09.04.2014 OPERIMET ME UL

URDHRI I MINISTRIT NR. 150 SAFA

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËE VLERËSIMIN E SIGURISE SË AVIONËVE TË VËNDEVE TË HUAJA QË OPEROJNE NË AEROPORTET NDËRKOMBËTARE Ë REPUBLIKËS TË SHQIPËRISË

Rregulloret