Vendime KKT - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Vendime KKT

Vendim KKT Nr.1 datë 08.04.2014 Për miratimin e Lejes Zhvillimore Komplekse për Gazsjellësin Trans Adriatik (Projekti TAP).

 

Vendim KKT Nr.2 datë 20.12.2012 Për përcaktimin e Projektit të Gazsjellesit Trans Adriatik (TAP) si çështje të rëndësisë Kombëtare në Planifikimin e Territorit.