Udhëzime - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Udhëzime

Udhëzim i përbashkët: Ministiria e Energjisë dhe Industrisë Nr.5346/8 datë 20.10.2016 dhe Ministria e Financave Nr. 124007/5 datë 20.10.2016  mbi “Përcaktimin e tarifave të shërbimeve të verifikimit të mjeteve matëse të energjisë elektrike”