Projekti CB RAILWAY - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është partnere e projektit “Initiative for improving cross border transport through rail connection between Krystalopigi and Pogradec” financuar nga  Programi Interreg IPA CBC Greqi – Shqipëri (acronim CB  Railway). Partnerë grekë janëHelenic Railways Organisation dhe  Erga OSE.

Objektivi kryesor i projektit  “CB Railway “është   zhvillojë  një  plan  përbashkët investimi strategjik  për lidhjen e Greqisë  dhe Shqipërisë  nëpërmjet një lidhjeje  re hekurudhore nga Krystallopigi  Pogradec me një gjatësi totale prej rreth 130 km.

Projekti ka filluar implementimin ne 1 qershor 2018 me kohe zgjatje prej 24 muaj deri ne 30 Maj 2020

Shprehje interesi “Për menaxher dhe koordinim projekti”