Nis rehabilitimi i godinave të Qendrave të Kontrollit Teknik të Automjeteve - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Postuar më: 12/07/2021

Nis rehabilitimi i godinave të Qendrave të Kontrollit Teknik të Automjeteve