Lejet minerare në proces revokimi - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Lejet minerare në proces revokimi

08.04.2021

Nr.1788 datët 31.12.2015

Nr.1840, datë 04.09.2017

14.01.2021

Nr. 1687, datë 07.02.2014

Nr. 1686, datë 07.02.2014

Nr. 1555, datë 22.02.2012

Nr. 642, datë 27.08.2001

2020

Nr.516/1, datë 08.09.1999

Nr.1780, datë 12.11.2015

Nr.1846, datë 13.09.2017
Nr.1780, datë 12.11.2015
Nr.722/1, datë 23.05.2014
Nr.1374/2, datë 06.09.2013
Nr.647/2, datë 06.09.2013
Nr.1510, datë 29.10.2010
Nr.1499, datë 10.09.2010
Nr. 864, datë 02.06.2005

2019

Nr.1732, datë 29.10.2014

Nr. 1862, datë 16.07.2018
Nr.1017/1 datë 08.08.2017
Nr.1052/1 datë 31.05.2017
Nr. 1810, datë 12.07.2016
Nr.801/1, datë 09.12.2015
Nr.766/1, datë 29.10.2014
Nr.705/1, datë 03.04.2013
Nr. 1573, datë 25.07.2012
Nr. 1397, datë 20.08.2009

Nr. 1798, datë 06.05.2016
Nr. 1808, datë 01.07.2016
Nr. 1294, datë 19.12.2008
Nr. 545, datë 03.04.2000

Nr.523, date 05.10.1999
Nr.1848, date 23.10.2017
Nr.413, date 27.05.1998
Nr. 1487.1 date 11.06.2013
Nr.1821, date 12.10.2016
Nr.1720, date 19.06.2014
Nr.1610, date 23.01.2013
Nr.1475, date 04.06.2010
Nr.1452, date 22.02.2010
Nr.1043, date 20.07.2007
Nr.1116, date 13.12.2007
Nr.1296, date 30.12.2008
Nr.1393, date 04.08.2009

Nr.1814, datë 04.08.2016
Nr.1739, datë 12.01.2015
Nr.1676, datë 06.09.2013
Nr.1047, datë 31.07.2007
Nr. 923, datë 21.12.2005
Nr. 908, datë 01.09.2005
Nr. 837, datë 11.01.2005
Nr. 756, datë 16.03.2004

Nr.894/1, datë 12.02.2016
Nr.900/1, datë 05.11.2015
Nr.936/1, datë 12.02.2016
Nr.971/1, datë 15.07.2016
Nr.695/1, datë 18.09.2015
Nr.874/1, datë 27.05.2015
Nr.1775, datë 03.11.2015
Nr.1612/1, datë 31.01.2013
Nr.597/1, datë 01.01.2011
Nr.1330, datë 17.03.2009
Nr.1341, datë 11.05.2009
Nr.1343, datë 11.05.2009

2018

Nr.1827, datë 07.12.2016

Nr.1593, datë 16.11.2012

Nr.1828, datë 27.12.2018
Nr.1349/2, datë 06.05.2016
Nr.1774, datë 03.11.2015
Nr.1766, datë 31.07.2015
Nr.1761, datë 28.07.2015
Nr.1751, datë 23.04.2015
Nr.1723, datë 04.08.2014
Nr.740/1, datë 04.08.2014
Nr.656/1, datë 19.06.2014
Nr.1713, datë 30.05.2014
Nr.1693, datë 27.03.2014
Nr.1584/1, datë 31.12.2013
Nr.1634, datë 13.06.2013
Nr.1624, datë 03.04.2013
Nr.1620, datë 03.04.2013
Nr.1550, datë 06.01.2012
Nr.1480, datë 13.07.2010
Nr.1481, datë 14.07.2010
Nr.1361, datë 08.06.2009
Nr.1247, datë 13.10.2008
Nr. 411, datë 21.05.1998
Nr. 308, datë 19.07.1996

Nr.926/1, datë 09.03.2017
Nr.666/1, datë 19.03.2012
Nr.899, datë 08.08.2005
Nr.708, datë 08.07.2003

Nr.1619, datë 03.04.2013

Nr.1787, datë 31.12.2015

Nr.1825, datë 12.12.2016

Nr.1392, datë 04.08.2009
Nr.1416, datë 08.09.2009
Nr.1309/2, datë 23.03.2015
Nr.1235, datë 16.09.2008
Nr.773/1, datë 03.12.2014
Nr.1503, datë 13.09.2010

Nr. 1328, datë 17.03.2009
Nr. 1237/1, datë 09.06.2014
Nr. 1439, datë 01.10.2009
Nr. 1728, datë 08.10.2014
Nr. 1734, datë 15.12.2014
Nr. 1622, datë 03.04.2013
Nr. 1807, datë 27.06.2016
Nr. 1654, datë 12.08.2013
Nr. 1021, datë 13.06.2007
Nr. 1741, datë 10.02.2015
Nr. 1696, datë 01.04.2014

Nr. 577/1, datë 20.03.2012
Nr. 590, datë 26.12.2000
Nr. 617, datë 02.04.2001
Nr. 718/1, datë 20.08.2003
Nr. 990/1, datë 18.06.2013
Nr. 1109, datë 06.12.2007
Nr. 1128, datë 08.01.2008
Nr. 1243, datë 29.09.2008
Nr. 1291, datë 19.12.2008
Nr. 1422, datë 11.09.2009
Nr. 1450, datë 25.10.2010
Nr. 1556, datë 16.03.2012
Nr. 1628, datë 30.05.2013
Nr. 1674, datë 06.09.2013
Nr. 1711, datë 29.05.2014
Nr. 1748, datë 15.04.2015

Nr. 1510, datë 29.10.2010
Nr. 1588, datë 08.11.2012
Nr. 1171, datë 02.04.2008
Nr. 1653, datë 07.08.2013

Nr. 1308/2,  datë 27.08.2013

Nr.956 , datë 08.08.2006

Nr.1475 datë 04.06.2010

Nr.1706 datë 23.05.2014

Nr.764/1 datë 20.10.2014

Nr.777/1, datë 03.02.2014

Nr.1285 datë 18.12.2008
Nr.1714 datë 06.06.2014

2017

Nr.1002 datë 21.03.2007

Nr.1650 datë 30.07.2013

Nr.1649 datë 30.07.2013

Nr. 1673 datë 06.09.2013

Nr. 1476 datë 23.06.2010

Nr. 1640 datë 20.06.2013

Nr. 1767 datë 07.08.2015

Nr. 1610 date 23.01.2013

Nr.1571 datë 18.07.2012

Nr.1418 datë 10.09.2009
Nr.1275 datë 11.11.2008
Nr.1066 datë 20.08.2007
Nr.1062 datë 03.08.2007 
Nr.278  datë 24.06.1996

Nr.1402 datë 24.08.2009

Nr.1346 datë 20.05.2009
Nr.919 datë 09.09.2005
Nr.889 datë 11.07.2005
Nr.297 datë 02.07.1996
Nr.279 datë 24.06.1996
Nr.231 datë 29.12.1995

Nr. 266 datë 23.04.1996

Nr. 446 datë 19.02.1999
Nr. 555/1 datë 05.11.2012
Nr. 617 datë 02.04.2001
Nr. 656/1 datë 19.06.2014
Nr. 707/1 datë 01.07.2013
Nr. 870 datë 17.06.2005
Nr. 879 datë 24.06.2005
Nr. 926 datë 19.01.2006
Nr. 929 datë 15.02.2006
Nr. 1021 datë 13.06.2007
Nr. 1022 datë 13.06.2007
Nr. 1023 datë 13.06.2007
Nr. 1110 datë 06.12.2007
Nr. 1157 datë 03.03.2008
Nr. 1184 datë 15.04.2008
Nr. 1185/1 datë 06.01.2012
Nr. 1286.1 datë 07.03.2012
Nr. 1307 datë 28.01.2009
Nr. 1368 datë 18.06.2009
Nr. 1450 datë 25.01.2010
Nr. 1492 datë 25.08.2010
Nr. 1521 datë 15.11.2010
Nr. 1566 datë 15.06.2012
Nr. 1609 datë 23.01.2013
Nr. 1614 datë 07.03.2014
Nr. 1623 datë 03.04.2013
Nr. 1645 datë 09.07.2013
Nr. 1657 datë 16.08.2013
Nr. 1662 datë 03.09.2013
Nr. 1692 datë 27.03.2014
Nr. 1695 datë 01.04.2014
Nr. 1702 datë 23.05.2014
Nr. 1703 datë 23.05.2014
Nr. 1708 datë 23.05.2014

Nr.590 datë 26.12.2000

Nr.976 datë 04.12.2006
Nr.1701 datë 23.05.2014

Nr. 841 datë 26.01.2005
Nr. 938 datë 18.04.2006
Nr. 966 datë 05.09.2006
Nr. 1127 datë 08.01.2008
Nr. 1188 datë 10.06.2008
Nr. 1212 datë 07.07.2008
Nr. 1213 datë 07.07.2008
Nr. 1229 datë 15.08.2008
Nr. 1320 datë 03.02.2009
Nr. 1352 datë 26.05.2009
Nr. 1469 datë 18.05.2010
Nr. 1475 datë 04.06.2010
Nr. 1513 datë 09.11.2010
Nr. 1666 datë 04.09.2013

Nr. 594/1 datë  26.01.2012
Nr. 1051 datë   03.08.2007
Nr. 1059 datë   03.08.2007
Nr. 1086 datë   19.11.2007
Nr. 1406 datë   01.09.2009
Nr. 1407 datë   01.09.2009
Nr. 1432 datë   11.09.2009
Nr. 1437 datë   16.09.2009
Nr. 1464 datë   10.03.2010
Nr. 1516 datë   12.11.2010
Nr. 1539 datë   04.03.2011
Nr. 1541 datë   04.03.2011
Nr. 1583 datë   26.10.2012
Nr. 1618 datë   02.04.2013
Nr. 1651 datë   31.07.2013

Nr.1068 datë 20.08.2007

Nr.387 datë 08.01.1998
Nr.484 datë 02.08.1999

Nr.476/1 datë 02.08.1999
Nr.481/1 datë 02.08.1999
Nr.677/2 datë 16.09.2002
Nr.982 datë 20.12.2006
Nr.1181 datë 15.05.2008
Nr.1294 datë 19.12.2008
Nr.1326 datë 21.02.2009
Nr.1442 datë 21.10.2009
Nr.1443 datë 21.10.2009
Nr.1459 datë 03.03.2010

Nr.1461 datë 03.03.2010
Nr.1465/1 datë 16.04.2010
Nr.1482 datë 20.07.2010
Nr.1483 datë 22.07.2010
Nr.1503 datë 13.09.2010
Nr.1544 datë 13.04.2011
Nr.1567 datë 22.06.2012
Nr.1569 datë 26.06.2012
Nr.1575 datë 06.08.2012
Nr.1635 datë 20.06.2013
Nr.1259/2 datë 21.05.2014

Nr.935 datë 17.04.2006
Nr.952 datë 18.07.2006
Nr.1029 datë 03.07.2007

Nr.900 datë 08.08.2005
Nr. 984 datë 08.01.2007
Nr.1206 datë 02.07.2008
Nr.901 datë 18.08.2005
Nr.1467 datë 26.04.2010
Nr.1533 datë 12.01.2011
Nr.1048 datë 31.07.2007
Nr.1095 datë 03.12.2007
Nr.944 datë 17.07.2006
Nr.993 datë 13.02.2007
Nr.952 datë 18.07.2006
Nr.1062 datë 03.08.2007
Nr.919 datë 09.09.2005
Nr.1050 datë 03.08.2007
Nr.961 datë 04.09.2006
Nr.1003 datë 21.03.2007
Nr.1074 datë 28.09.2007
Nr.863 datë 02.06.2005
Nr.1049 datë 31.07.2007
Nr.1063 datë 20.08.2007
Nr.1083 datë 06.11.2007
Nr.1041 datë 16.07.2007
Nr.963 datë 04.09.2006
Nr.962 datë 04.09.2006
Nr.1002 datë 21.03.2007
Nr.1056 datë 03.08.2007
Nr.929 datë 15.02.2006
Nr.889 datë 11.07.2005
Nr.937 datë 18.04.2006
Nr.937 datë 18.04.2006