Lejet minerare ekzistuese - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë