Interconnect Plus - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Në kuadrin e programit Interreg ADRION 2014-2020, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është partnere në projektin: “Enhance capacity for integrated transport and mobility services and multimodality in the Adriatic-Ionian area” Inter-Connect PLUS.

Projekti ka filluar implementimin në 1 Janar 2022 me kohëzgjatje 6 muaj deri në 30 Qershor 2022.

 

– Përshkrimi i projektit

– Takimi i I (Shqip) , (English)

Ftesë për ekspertizë të jashtme

National Public Event

Inter-Connect PLUS Final conference