Memorandum for the Underground Natural Gas Storage Project in the Dumre area is signed - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Postuar më: 04/03/2021

Memorandum for the Underground Natural Gas Storage Project in the Dumre area is signed