Wind auctions - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë