Entela Çipa - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Entela Çipa

Këshilltare e Ministrit