Dardan Malaj - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Dardan Malaj

Këshilltar i  Ministrit