Nënstacioni në Fushë-Krujë, Balluku: Investimet e integruara – efiçente dhe sigurojnë shërbim afatgjatë për qytetarët - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Postuar më: 12/05/2019

Nënstacioni në Fushë-Krujë, Balluku: Investimet e integruara – efiçente dhe sigurojnë shërbim afatgjatë për qytetarët