Nënshkrimi i marrëveshjes/deklaratës së përbashkët për heqjen e tarifave roaming - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Postuar më: 09/12/2022

Nënshkrimi i marrëveshjes/deklaratës së përbashkët për heqjen e tarifave roaming