Hapet për qarkullim një nga portat hyrëse e dalëse me të rëndësishme të kryeqytetit - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Postuar më: 03/09/2022

Hapet për qarkullim një nga portat hyrëse e dalëse me të rëndësishme të kryeqytetit