Drejt përfundimit loti 3 i aksit Elbasan-Banjë, përfitojnë shtatë fshatra - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Postuar më: 10/05/2019

Drejt përfundimit loti 3 i aksit Elbasan-Banjë, përfitojnë shtatë fshatra