Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë PROJEKTET NE INVESTIM - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë