PËR TRUALLIN NË ZONAT TURISTIKE - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë