Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë INDUSTRIA JO USHQIMORE - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë