Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë INDUSTRIA HIDROKARBURE - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë