Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Deklarata Per Shtyp Archives - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë